Pradžia Informacija Informacija tėvams

Informacija tėvams

Tėvų diena, 2017-04-20

Tėvelių dėmesiui,

Š.m. balandžio 20 d. nuo 18.00 val. iki  20 val. gimnazijoje vyks Tėvų diena. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Gimnazijos vadovai
 

Informacija apie vaikų savęs žalojimą, 2017

Mokytojams
Tėvams
 

Atvirų durų diena Pilaitės gimnazijoje, 2017

ATVIRŲ DURŲ DIENOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKAMS VYKS 

Data Laikas Klasė
Kovo 20 d. 1-2 pamoka 8a, 8b
Kovo 21 d. 1-2 pamoka 8d, 8pp
Kovo 22 d. 1-2 pamoka 8c, 8p

Kovo 23 d. 7 pamokos metu laukiami kitų progimnazijų mokiniai.

 

GIMNAZIJOS VADOVAI

 

Padėka IIb, IIg, IIh, IIIh2 klasių tėveliams, 2016

Dėkojame IIb, IIg, IIh, IIIh2 klasių mokinių tėvams už mokomųjų kabinetų - klasių remontą, atliktą savo lėšomis.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

 

Padėka mokinių tėveliams, 2016

Dėkojame Pilaitės gimnazijos ir Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių tėvams už pagerintas mokinių mokymosi sąlygas, nuperkant ir įrengiant ritinines užuolaidas mokomuosiuose kabinetuose.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas
 

Padėka Algiui Pažemiui, 2016

Dėkojame IIIg ir IVa klasės vaikų tėveliui Algiui Pažemiui už gimnazijai padovanotą kopijavimo - spausdinimo įrenginį TOSHIBA E- studio 163.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

 

Padėka GT nariui Mindaugui Masaičiui, 2016

Dėkojame GT nariui, Tėvų komiteto pirmininko pavaduotojui, IIIh1 ir buvusios IVa klasės vaikų tėveliui Mindaugui Masaičiui už aktyvų dalyvavimą gimnazijos savivaldoje, už mokinių ir mokytojų skatinimą domėtis naujausiomis technologijomis ir jų taikymą mokymo procese, už pagalbą vykdant tarptautinius ERASMUS+ projektus, už brandos atestatų įteikimo vietos parinkimą ir atestatų įteikimo ceremonijos organizavimą, už atliktą klasės rūbinės remontą.

Gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Zotikas Popovas

 

Tėvų diena, 2016 - 11 - 24

2016 m. lapkričio 24 d.(ketvirtadienį) 18.00 - 20.30 val. gimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA.

DARBOTVARKĖ:

1. Visuotinis I-III klasių mokinių tėvų susirinkimas aktų salėje:

1.1. Paskaita ,, Motyvacija –kas tai? (psichologė R.Bubnienė) 18.00-18.30 val.

1.2. Gimnazijos bendruomenės narių pareigos ir atsakomybė (gimnazijos direktorius Z.Popovas)18.30 – 19.00 val.

2. Susitikimai su dalykų mokytojais kabinetuose (sąrašas pridedamas):

I-III klasių nuo 19.00 iki 20.30 val., IV klasių nuo 18.00 iki 20.30 val.

 

Gražaus, prasmingo ir rezultatyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Gimnazijos vadovai

 

 

 

Tėvų diena, 2016-04-14

Skelbimas
Kabinetai
 

Tėvų diena, 2015-11-17

Gerb.tėveliai,

2015 m. lapkričio 17 d. 18.30 val.  gimnazijoje vyks tėvų diena.

DARBOTVARKĖ:

1. 18.30 - 19.00 val.  Dėl gimnazijos renovacijos eigos (aktų salė).

2. 19.00 - 20.30 val.  Susitikimai su dalykų mokytojais.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Gimnazijos vadovai

 

I klasės mokinių tėvų susirinkimas, 2015

2015-09-09, 18.30 val.gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:
1. Paauglio darbo ir poilsio režimas. Lektorė Aistė Gedminienė.
2. Gimnazijos dabartis ir perspektyvos. Gimnazijos direktorius Zotikas Popovas.
3. Susirinkimai klasėse.

 

Atvirų durų dienos Pilaitės gimnazijoje , 2015


Pateikiama: „image.png“

ATVIRŲ DURŲ DIENOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKAMS

VYKS BALANDŽIO 15 - 16 DIENOMIS  NUO 8.00 -- 12.00 VAL.

GIMNAZIJOS VADOVAI

 

Tėvų diena, 2015-04- 15

Pateikiama: „image.png“

TĖVŲ DIENOS GIMNAZIJOJE  BALANDŽIO  15 D. NUO 18.00 - 20.00 VAL

KVIEČIAME APSILANKYTI.

GIMNAZIJOS VADOVAI

 

II klasių mokinių tėvelių dėmesiui, 2015

2015 m. kovo 12 d. 18.30 val. gimnazijos aktų salėje  vyks visuotinis II klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

1. Supažindinimas su vidurinio ugdymo programa ir individualaus plano sudarymo galimybėmis.
2. Supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka.
3. Susirinkimai klasėse (pagal poreikį).

Gimnazijos vadovai

 

IV klasių mokinių tėvelių dėmesiui, 2015

2015 M. SAUSIO 29 D. 18.30 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS IV KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ

1. IV kl. mokinių I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų pristatymas.

2. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

3. Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

GIMNAZIJOS VADOVAI

 

Tėvų diena, 2014-11-18

2014 m. lapkričio 18 dieną 18.00 – 20.00 val. gimnazijoje vyks tėvų diena.

Gimnazijos vadovai
 

I klasių mokinių tėvų susirinkimas, 2014-10-16

2014-10-16 (ketvirtadienį) 18.30 val.gimnazijos aktų salėje vyks visuotinis I klasių mokinių tėvų susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
1. Gimnazijos  dokumentų reglamentuojančių mokinių ugdymą,priėmimą, kėlimą į aukštesnę klasę, šalinimą, vertinimą ir kt. pristatymas - direktorius Zotikas Popovas, direktoriaus pavaduotoja Rita Kriaučionienė.
2. Mokymosi sutarties, mokinio elgesio taisyklių, lankomumo tvarkos aprašo pagrindiniai akcentai - sk. vedėja Laima Juškevičienė.
3. Gimnazijos specialistų veiklos pristatymas.
4. Susirinkimai klasėse. Klasių auklėtojai dalykų mokytojus ir administracijos atstovus į susirinkimą kviečiasi pagal poreikį.
 

Tėvų diena, 2014

2014 M. BALANDŽIO 9 DIENĄ NUO 18.30 – 21.00 GIMNAZIJOJE VYKS TĖVŲ DIENA. GIMNAZIJOS VADOVAI


 

Atvirų durų diena, 2014

Vilniaus Pilaitės gimnazija kviečia tėvelius apsilankyti atvirų durų dienoje. Renginys vyks kovo 13 dieną, 18.30 val. aktų salėje.

skelb122014

 

Tėvams, 2013


Asociacija  „Lietuvos tėvų forumas” 2012 – 2013 metais sėkmingai mokyklose  vykdė projektą „Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“.
Džiaugiamės, jei  ir Jūsų ugdymo įstaigos atstovai dalyvavo šio projekto renginiuose. Projekto komanda primena, kad visos mokyklos kurioms rūpi tėvų aktyvinimas, turite galimybę Jūsų mokyklos tėvams susiburti į SAVIUGDOS KLUBĄ su LTF moderatoriumi.
Saviugdos klubo pagrindiniai tikslai:
  • tėvystės įgūdžių stiprinimas, santykių tarp tėvų ir vaikų gerinimas,
  • plėtojant savęs pažinimo, savęs ir kitų suvokimo geresnius įgūdžius;
  • mokyklos bendruomenės  susitelkimo didinimas, siekiant tėvų individualių pokyčių ir prasmingo bei nuoseklaus indėlio siekiant pagrindinių švietimo tikslų.
Po projekto renginių į pageidaujamą saviugdos klubo kandidatų sąrašą užsiregistravo žmonės ir iš Jūsų mokyklos. Teiraujamės - ar Jūsų mokyklos bendruomenę vis dar domina tėvų saviugdos klubas? Jei Jūsų atsakymas teigiamas, prašome pasirūpinti:
atsakingu asmeniu, kuris padėtų organizuoti saviugdos klubą Jūsų mokykloje
- tai galėtų būti tėvų mėgiamas mokytojas ar neformalaus ugdymo atstovas, kurį asmeniškai domintų saviugda; anksčiau užsiregistravusių kandidatų paklausimu dėl jų ketinimo dalyvauti saviugdos klube ir kitų kandidatų paieška, nes klube gali dalyvauti 8-15 žmonių. Mus domina, ar sutiktumėte savo mokykloje sudaryti galimybę saviugdos klubą lankyti ir kitų mokyklų atstovams, kad švietimo aktualijos būtų nagrinėjamos platesniame kontekste?
Papildomą informaciją apie saviugdos klubų veiklą ir nagrinėjamas temas rasite čia: http://tevuforumas.lt/saviugdos-klubai/
Turite klausimų? Susisiekite su mumis: El. paštas yra apsaugotas nuo paieškos robotų, šiai peržiūrai reikia aktyvuoti Javascript
projekto administratorė  Eglė Stratkauskaitė 860785477 ( El. paštas yra apsaugotas nuo paieškos robotų, šiai peržiūrai reikia aktyvuoti Javascript
)
projekto koordinatorė Jolanta 860081221

 

"Pasirink teisingai", 2013

Gerb.tėveliai,
Nuo 2013-11-25 iki 2013 -11-29 gimnazijoje vyks priklausomybių prevencijos savaitė "Pasirink teisingai".Jos metu tėvams organizuojama paskaita "Psichoaktyvios medžiagos.Kas tai?". Paskaita vyks lapkričio 26 d.18.30 val. (patalpą nurodysime vėliau). Su Jumis bendraus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ,startegijos, stebėsenos ir analizės skyriaus vyr.specialistas Rimantas Šagždavičius.
Norintys dalyvauti registruojasi el.dienynu,rašant Laimai Juškevičienei arba el.paštu  El. paštas yra apsaugotas nuo paieškos robotų, šiai peržiūrai reikia aktyvuoti Javascript . Registracija vyks iki lapkričio 22 dienos.

Pagarbiai sk.vedėja Laima Juškevičienė

 

Seminaras, 2013

Seminaras_tvams2013ruduo
 

Dėl renovacijos, 2013

IMGvilntarybspre2013

Daugiau...

 

Dėl pavėžėjimo, 2013

IKI 2013 M. RUGSĖJO 30 D. PATEIKTI:

1. Prašymą dėl vaiko (vaikų) važiavimo išlaidų kompensavimo, nurodant vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, klasę, maršrutą iki miesto, banko sąskaitos numerį.

2. Paršymą apie deklaruotą gyvenamą vietą.

PASTABA. I-IV (9-12) klasių mokinių tėvams kompensuojamos išlaidos vienkartiniams bilietams atvažiuojant iki miesto ne didesniu kaip 40 km. atstumu.

Bilietus pateikti iki kito mėnesio 5 d.

 

Skaitytinų knygų sąrašas, 2013

I gimnazijos klasei
 

Klasių komplektavimo komisijos posėdžiai, 2013

2013-2014 m.m. klasių komplektavimo komisijos posėdžiai vyks:

1. 2013 m. birželio 13 d. 12 val. 102 kabinete.

2. 2013 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. 102 kabinete.

Komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė

104 kabinetas, tel. (85) 2307442

 

Dėl tymų protrūkio Vilniuje, 2013

Rekomendacijos tėvams
 

Prašymo forma kurso keitimui

Prašymo forma kurso keitimui
 

Prašymas dėl paramos gimnazijai, 2013

Prašymas
 

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka, 2013

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka, 2013
 
<< << < < 1 2 3 4 > > >> >>

Puslapis 1 iš 4
Kontaktai

DSC00565gimnazij
Vilniaus Pilaitės gimnazija

Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius
tel./faks. +370 5 2307442
rastine@pilaites.vilnius.lm.lt

Direktorius Zotikas Popovas
II kategorijos vadovas
tel. +370 67 389195
zotikas.popovas@vilnius.lt

Administracija
Specialistai
Gimnazijos savivalda

UKC


ugdymas_karjerai

Kontaktai:
Vilniaus Pilaitės gimnazija, 241 kab. (II aukštas)
Įsruties g. 3, LT – 0618 Vilnius, telefonas ir faksas: +370 5 230 7442
E.paštas: vilniaus.pilaites.ukc@gmail.com
KoordinatoriaiKUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“
Psichologinė pagalba telefonu ir internetu
PAGALBA TELEFONU

Pamokų laikas
1.

8.00 - 8.45

2.
8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5. 11.50-12.35
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35
8. 14.45-15.30

Paveiksliukas_mokykloms1

Sutrumpintų pamokų laikas

1.

8.00 - 8.35

2.
8.45-9.20
3. 9.30-10.05
4. 10.15-10.50
5. 11.10-11.45
6. 12.05-12.40
7. 12.50-13.25
8. 13.35-14.10Atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-30 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14

Vasaros atostogos 2017-06-05  -  2017-08-31


Paieška
Naujienų prenumerata (RSS)
Balsavimas
Ar valgote pusryčius?

 


 

mail.google.com

banner2

baneris_150x150

vaikulinija2013

cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo download clash of clans for pc download clash of clans for pc cara alami menghilangkan ketombe Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Dengan Cepat berbagai cara menghilangkan bau badan cara menghilangkan bau mulut secara alamipagar rumah minimalis desain rumah sederhana modern interior design rumah minimalis sederhana model rumah sederhana teras rumah minimalis umpan ikan mas umpan ikan bawal umpan ikan nila umpan ikan lele umpan ikan patin umpan ikan gejala penyakit jantung ciri ciri penyakit jantung gejala sakit jantung penyakit jantung koroner ciri penyakit jantung penyebab penyakit jantung penyebab kanker serviks gejala kanker serviks ciri ciri kanker serviks gejala kanker otak ciri ciri kanker otak cara menurunkan berat badan cara meninggikan badan cara mengatasi rambut rontok cara mengatasi keputihan cara berhenti merokok cara menghilangkan bau kaki cara menghilangkan panu cara menghilangkan karang gigi cara menurunkan kolesterol cara mengatasi insomnia cara bermain gitar cara belajar gitar cara bermain catur cara bermain rubik belajar bermain gitar cara bermain drum cara bermain piano cara bermain clash of clans tips bermain clash of clans cara main clash of clans cara memainkan gitar Kata Mutiara Kata Bijak Kata Mutiara Kata Kata Lucu