11konferklauklet2017

2017 m. gegužės 5 d. mūsų gimnazija kartu su Salomėjos Nėries gimnazija ir Psichologine pedagogine tarnyba organizavo konferenciją „Klasės auklėtojo sėkmė ugdant asmenybę“.

2konferklauklet2017
Konferencijos tikslas –atskleisti klasės auklėtojo asmenybės ir funkcijų santykį šiandieninio ugdymo kontekste, analizuoti ir įprasminti klasės auklėtojo darbą ugdant vaiko asmenybę. Norint pasiekti tikslą išsikėlėme šiuos  uždavinius:

 

1. Atskleisti klasės auklėtojo asmenybės svarbą ir jo  įtaką ugdytiniams;

2. Diskutuoti apie klasės auklėtojo funkcijų aiškumą ir jų kokybiško atlikimo prasmę;

3.Akcentuoti klasės auklėtojo bendradarbiavimo su švietimo pagalbos specialistais, administracija ir tėvais reikšmę;

4. Dalytis gerąja patirtimi apie jauno žmogaus ugdymą, skatinat jo sąmoningumą bei atsakomybę;

5. Skatinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą tarp mokyklų bendruomenės narių.

3konferklauklet2017

Konferencijoje buvo daug ir įvairių pranešimų, pedagogai pasidalino savo sėkmės istorijomis, kalbėjome apie auklėtojo pareigas ir atsakomybę, kaip formuoti psichologinį saugumą, kurį turi jausti vaikas. Džiaugiamės, kad konferencijoje sutiko dalyvauti ir pranešimą skaitė Tėvų forumo atstovas,  kuris pasidalijo tėvų mintimis ir lūkesčiais.
4konferklauklet2017

METODINĖ KONFERENCIJA

„KLASĖS AUKLĖTOJO DARBO SĖKMĖ UGDANT ASMENYBĘ“

PROGRAMA

9.30 – 10.00

Registracija

10.00 - 10.20

Konferencijos atidarymas.

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokinių muzikinis sveikinimas

Sveikinimai:         

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta  Balkutė

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos direktorius Sigitas Kavoliūnas

Vilniaus miesto psichologinės – pedagoginės tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Val.

Institucija

Pranešimo tema

10.20 – 12.00

Vytautas Visockas

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos socialinis pedagogas

Tyrimo „Mokinių nuomonė apie klasės auklėtoją“ pristatymas

Kęstutis Mikolajūnas

Lietuvos tėvų forumas. Tarybos narys

Tėvų susirinkimas – sėkmė įmanoma!

Gražina Masiulionienė

Grigiškių pradinė mokykla, pradinių klasių mokytoja

Laisva, iniciatyvi, kūrybinga bei atsakinga asmenybė – ugdymo ir saviugdos pastangų siekis

Jūratė Vosylienė

Marijampolės Sūduvos gimnazija

Auklėti(s) – tai stebėti ir stebinti

Laima Pranckūnaitė

Pilaitės gimnazijos tikybos mokytoja

Klasės auklėtojo veiklos ypatumai šiuolaikinėje mokykloje

12.00 – 12.30

Kavos pertrauka

12.30-14.00

Gražina Chodorovič

Vilniaus statybininkų rengimo centras, biologijos mokytoja, grupės vadovė

Grupės vadovo darbas: kovos ar išsilaisvinimo keliu?

Anželika Keršinskienė

Vilniaus Antakalnio gimnazija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, klasės auklėtoja

Kultūringą žmogų reikia auginti

Vida Lipskytė

Vilniaus jėzuitų gimnazija, teatro ir retorikos mokytoja

Klasės auklėtojas vaidmenų sumaišty

Rasa Gelčienė

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, etikos mokytoja

Bendravimas ir bendradarbiavimas - raktas į ateitį

Irena Jakonienė

LASUC( Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras) Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Pedagoginė sėkmės istorija: Aklų ir silpnaregių mokinių kūrybinis ugdymas popamokinėje veikloje

Aušra Baublytė

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos logopedė

Mokymosi sutrikimų turintys mokiniai klasėje. Inovatyvaus ugdymo galimybės.

5konferklauklet2017
6konferklauklet2017
Reportažas L. Juškevičienės ir V. Ratiukienės